Sukces prof. dr hab. Tadeusza Domańskiego w konkursie Weave-UNISONO

Dzięki współpracy NCN z czeską agencją Czech Science Foundation (GAČR) sześć zespołów z Polski będzie mogło już wkrótce rozpocząć prace badawcze. Na współpracę z partnerami czeskimi otrzymały niemal 7 mln zł. Cztery projekty będą realizowane w grupie nauk ścisłych i technicznych, dwa w obszarze nauk o życiu.

Badania na temat nadprzewodzących nanohybryd w warunkach nierównowagowych przeprowadzi prof. dr hab. Tadeusz Domański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z dr. hab. Tomášem Novotným z Uniwersytetu Karola w Pradze. Projekt będzie realizowany w ramach grupy podmiotów polskich, z udziałem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Fizyki). Budżet polskiej części projektu to prawie 1,4 mln złotych.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Pełna lista rankingowa dostępna jest tutaj: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/weave-unisono

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

    Aktualności

    Data dodania
    16 stycznia 2023