Sukces prof. dr hab. Patryka Oleszczuka w konkursie Maestro 13 NCN

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu 13 edycji prestiżowego konkursu MAESTRO, który organizowany jest co roku przez Narodowe Centrum Nauki. W tym roku zdecydowano  się na dofinansowanie 9 projektów badawczych na łączna kwotę prawie 34 mln zł.

Wśród laureatów konkursu znalazł się kierownik Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej Instytutu Nauk Chemicznych UMCS Pan prof. dr hab. Patryk Oleszczuk.

Pan profesor uzyskał środki finansowe w wysokości 4 300 160 zł na realizację projektu pt.: „Tworzenie się i losy nanobiowęgli w kontekście ochrony zasobów glebowych i wodnych ”.

Jak wskazuje Pan profesor biowęgiel jest uważany za jedno z najlepszych rozwiązań w ochronie klimatu, Otrzymywany jest z biomasy lub innych bogatych w materię organiczną surowców w zakresie temperatur 400-700oC przy ograniczonym dostępie tlenu (tzw. piroliza).

Celem 4-letniego projektu jest  dogłębne poznanie warunków i czynników wpływających na tworzenie się nanocząstek biowęglowych (nBC) podczas pirolizy i sztucznego starzenia, a następnie – poznanie obiegu n-BC w środowisku (mineralizacja, akumulacja, migracja) oraz wpływu nBC na szereg parametrów środowiskowych, zarówno z punktu widzenia geochemii (obieg pierwiastków, dostępność składników odżywczych), jak i ochrony środowiska (interakcje z zanieczyszczeniami, ekotoksykologia). Badania będą realizowane przy zastosowaniu unikalnych metod badawczych, a uzyskana wiedza pozwoli na poznanie ewentualnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem biowęgla jak również potencjalnie nowych zastosowań tego typu materiałów.

Serdecznie gratulujemy sukcesu oraz życzymy pomyślnej realizacji projektu.

Konkurs Maestro to konkurs na projekty badawcze, których celem jest realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Konkurs skierowany jest do doświadczonych naukowców, którzy mają w swoim dorobku publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych i doświadczenie w kierowaniu projektami wyłonionymi w konkursach krajowych i międzynarodowych.

Wyniki konkursu MAESTRO 13 – Lista rankingowa projektów

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2022