Stypendia MEiN dla młodych wybitnych naukowców 2022

Uprzejmie informujemy o uruchomionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki naborze wniosków w konkursie na stypendia dla młodych wybitnych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wnioski o przyznanie stypendium składane są w systemie OSF w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Młodym naukowicem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora lub
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w UMCS na podstawie umowy o pracę.

Instrukcja składania wniosku o przyznanie stypendium w systemie OSF możliwa jest do pobrania ze strony MEiN pod linkiem stypendia MEiN.

Praktyczne informacje na temat procedury składania wniosku, w tym dane dotyczące rodzaju osiągnięć uznawanych w konkursie oraz załączniki, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku w OSF, są dostępne w informacji z 15 listopada 2022 r.

Obsługą wniosków zajmuje się Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych w Centrum Badań Naukowych.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2022