Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców i artystów

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do zapoznania z ofertą Fundacji Kościuszkowskiej. Fundacja ogłasza właśnie nabór na stypendia, w ramach Exchange Program to the US, dla naukowców i artystów, którzy chcą prowadzić badania naukowe wspólnie z partnerami amerykańskimi, doskonalić warsztat badawczy lub artystyczny czy też prowadzić wykłady i seminaria na temat historii, kultury i literatury polskiej w roku akademickim 2020/2021.

Termin składania podań to 31 października 2019 r.  Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2020 r., a decyzje zostaną ogłoszone w marcu.

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

O stypendium na kilkumiesięczne badania w dowolnym ośrodku naukowym w USA, może starać się każdy zainteresowany – od doktoranta na początku drogi naukowej do profesora zwyczajnego.

Proces kwalifikacyjny:

 1. Należy wypełnić formularz na stronie internetowej Fundacji

 2. Dołączyć zaproszenie z uczelni amerykańskiej

 3. Załączyć opis projektu badawczego lub artystycznego

 4. Potrzebne są też trzy listy rekomendacyjne przesyłane bezpośrednio przez ich autorów do biura Fundacji w Nowym Jorku, na adres e-mail: exchangetotheus@thekf.org

Proces kwalifikacyjny odbywa się drogą elektroniczną. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin.

Kategorie:

 • Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla artystów, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA.
 • Kosciuszko Foundation Fellowship to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych lub artystycznych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.

 • Kosciuszko Foundation Teaching Fellowships, przyznawana jest na okres do 10 miesięcy polskim wykładowcom, którzy mają zamiar prowadzić zajęcia dydaktyczne na temat problematyki polskiej. Poza prowadzeniem zajęć, stypendyści mogą równocześnie realizować projekt badawczy.

Szczegółowe informacje 

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

  Aktualności

  Data dodania
  13 sierpnia 2019