Stypendia dla naukowców we Francji

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych informuje możliwości składania stypendiów przez naukowców, zainteresowanych prowadzeniem badań we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.

Oczekiwane są aplikacje składane przez naukowców z doktoratem, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki. Czas trwania stypendium to od 1 do 3 miesięcy, natomiast pobyt naukowy musi być zrealizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku.

Wysokość stypendium wynosi 1704 euro (netto), od momentu przyjazdu do Francji.

Termin składania wniosków mija 6 listopada br., o godz. 14.00.

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2019