Stypendia DAAD w Niemczech

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych informuje o naborze wniosków na krótkie pobyty w niemieckich instytucjach szkolnictwa wyższego oraz jednostkach badawczych w ramach programu DAAD.

O stypendium ubiegać się mogą nauczyciele akademiccy oraz naukowcy na różnym etapie kariery. 

Ważne! Dotychczasowi stypendyści Fundacji Alexandra von Humboldta proszeni są o uprzedni kontakt z Fundacją Humboldta. 

Stypendium trwać może od jednego do trzech miesięcy (długość stypendium jest ustalana przez komisję oceniającą). 

Stypendium odbywać można w instytucjach szkolnictwa wyższego lub pozauniwersyteckich instytutach badawczych w Niemczech. Pobyt badawczy może odbyć się również w kilku instytucjach goszczących.

Kwoty stypendiów wahają się od 2000 do 2150 euro w zależności od etapu kariery naukowców i nauczycieli akademickich.

O finansowanie można ubiegać się tylko raz w ciągu trzech lat.

Wyjazdy wykładowe lub udział w kongresach nie są finansowane.


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2019