Stypendia badawcze na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendiów badawczych na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.

Miejsce: Monachium, Niemcy

Obszar badań: spójny z obszarem badań wybranego profesora ULM w Monachium, który obejmie kandydata opieką naukową.

Dla kogo:

- osób, które uzyskały tytuł naukowy doktora po dniu 29.02.2013 lub

- osób, które uzyskały tytuł naukowy doktora ponad trzy lata temu, ale których kariera naukowa nie sumuje się do trzech lat (ze względu na przerwę związaną ze stanem zdrowia, sytuacja rodzinną, etc.)

- doktorantów przed uzyskaniem tytułu naukowego pod warunkiem, że studia zostaną ukończone nie później niż w październiku 2016r. (przed rozpoczęciem stypendium).

Jak długo: 2 lata (możliwość wydłużenia pobytu do maksymalnie 3 lat), od października 2016r.

Wysokość stypendium: ok. 5 tys. euro na miesiąc (+ m.in. zwrot kosztów transportu i materiałów potrzebnych do prowadzenia badań do wysokości 10 tys. euro; dodatkowo do 25 tys. euro na inwestycje początkowe związane z rozpoczęciem realizacji badań; zwrot kosztów relokacyjnych, etc.)

Termin składania wniosków: do dnia 29.02.2016r.

Szczegóły: https://portal.graduatecenter-lmu.de/researchfellows/

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl
Tel. 81 537 54 58

    Aktualności

    Autor
    Marlena Wosiak
    Data dodania
    18 grudnia 2015