"Studia z przyszłością" - konkurs i program akredytacyjny

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” będą wyróżnione kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców.

Kierunek studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich, a także studiów podyplomowych) może zostać zgłoszony do Konkursu przez Rektora uczelni, jak również kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) lub kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry). Każda uczelnia (wydział lub inna jednostka) może zgłosić do Programu nieograniczoną liczbę kierunków studiów.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 20 listopada 2015 roku.

Szczegóły

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2015