Spotkanie w ramach Forum Młodych Naukowców (21.03.)

Zapraszamy młodych naukowców z UMCS na drugie spotkanie w ramach Forum Młodych Naukowców, które odbędzie się 21 marca 2019 o godz. 15.00 w Sali Audytoryjnej (0131B) Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (ul. Akademicka 19).

Spotkanie ma charakter otwarty. Zachęcamy młodych naukowców z UMCS, w tym również studentów, do podzielenia się swoimi osiągnięciami badawczymi w ramach ostatniego panelu „Co my robimy na WBiB? Czym możemy się pochwalić?”. Na tę chwilę zaplanowano wystąpienia biologów i biotechnologów, jednak udział gości reprezentujących inne dyscypliny będzie bardzo mile widziany. Przewidujemy krótkie wystąpienia (2-3 slajdy). Zgłoszenia prosimy przesyłać do wtorku, 19 marca 2019 r. na adres: michal.zembrzycki@poczta.umcs.lublin.pl.

Program wydarzenia

15:00 | Słowo przywitania

15:05 | O idei wydziałowych spotkań w ramach Forum Młodych Naukowców

Panel I: Nauka za granicą (Science abroad)

15:10 | Centre for Environmental Sciences, Field Research Centre – a chance for young scientists (Prof. Jaco Vangronsveld, Hasselt University, Belgia, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS)

15:30 | What to expect when studying abroad? Undergrad and postgrad studies in Germany and the UK (dr Agata Starosta, dr Olga Chrobak, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS)

15:50 | Biocompound Production by Synthetic Biology (Yutian Shao, Yan Chen, Zhengyu Zhang, Yigong Chen, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China)

Dyskusja

16:10 | Przerwa kawowa

16:25 | Panel II: Fajny pomysł – skąd wziąć pieniądze?

 • Inkubator Innowacyjności (dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS)
 • OPUS – Narodowe Centrum Nauki (dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS)
 • FUGA – Narodowe Centrum Nauki (dr Urszula Doboszewska)
 • PRELUDIUM – Narodowe Centrum Nauki (dr Katarzyna Szałapata)
 • Współpraca dwustronna Polska – RPA – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dr Michał Kalita)
 • Dyskusja

17:25 | Przerwa kawowa

17:40 | Panel III: Co my robimy na WBiB? Czym się możemy pochwalić?

 • Mały może więcej – nowa forma rybosomalnego białka uL 10 (dr Kamil Deryło)            
 • Chrząszcze saproksyliczne przedmiotem interdyscyplinarnych badań biologicznych (dr Grzegorz K. Wagner)
 • Antybiotykooporność wśród szczepów Aeromonas sp. wyizolowanych od ryb (mgr Maria Kurzylewska)
 • Egzopolimery grzybów Ascomycota. Otrzymywanie, budowa, właściwości (mgr Artur Nowak)
 • Dyskusja

18:30 | Zakończenie spotkania

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  18 marca 2019