Sojusze na rzecz współpracy sektorowej – nabór wniosków do Programu Erasmus+ KA2

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła nabór projektów na Sojusze na rzecz współpracy sektorowej, w ramach Programu Erasmus+ Akcja Kluczowa 2.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może złożyć każdy podmiot prawnie ustanowiony w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem. Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt.

Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

Celem projektów jest opracowanie transnarodowych treści kształcenia i szkoleń, jak również metodyki szkoleń i nauczania w celu ich szybkiego wdrożenia na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz na potrzeby nowo powstających zawodów. Programy i narzędzia będące odpowiedzią na niedobór kwalifikacji na rynku pracy, który hamuje wzrost, innowacyjność i konkurencyjność określonych sektorów lub obszarów, ukierunkowane zarówno na krótkoterminowe interwencje, jak i na długoterminowe strategie.

Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu: 4 000 000 EUR.

Czas trwania całego projektu to 4 lata

Nabór wniosków trwa do 3 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  i Komisji Europejskiej 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z Panią Alicją Borzęcką-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,  tel. 81 537 58 44; 728 236 060 lub e-mail: alicja.borzecka-szajner@mail.umcs.pl)

lub

z Karoliną Sokolińską -  Biuro ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych, tel. 81 537 52 18 lub e-mail: karolina.sokolinska@mail.umcs.pl

Obrazek: Partnership Vectors by Vecteezy

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2022