SAP UMCS: Instrukcja wprowadzania urlopów

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Kadr przypomina, iż na stronie UMCS jest zamieszczona instrukcja do wprowadzania urlopów wypoczynkowych. Należy z niej skorzystać w sytuacji wystąpienia problemów z wprowadzeniem urlopu, używając ścieżki dostępu: Pracownik - SAP UMCS - Instrukcje - "Instrukcja wprowadzania urlopów wypoczynkowych".

Jednocześnie informujemy, że wpisanie urlopu wypoczynkowego do planu nie powoduje zaczytania do systemu SAP. Prosimy o wnioskowanie o urlop wypoczynkowy zgodnie z instrukcją.

Aby pobrać instrukcję, należy wejść na stronę www.umcs.pl/pl/sap-instrukcje.htm i wybrać link "Instrukcja wprowadzania urlopów wypoczynkowych [PDF]".

Z poważaniem
mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

    Aktualności