Rozwój naukowy w oparciu o program Horyzont 2020

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie.

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Rozwój naukowy w oparciu o program Horyzont 2020, czyli jak aplikować o stypendium indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie”.

Spotkanie ma na celu przybliżenie kwestii formalnych obowiązujących w programie stypendialnym Marii Skłodowskiej-Curie oraz przekazanie praktycznych wskazówek na temat przygotowania, złożenia i realizacji indywidualnego wniosku projektowego.

Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej RPK Lublin. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu należy zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Konkakt RPK:
p. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 (wew. 118);
p. Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 (wew. 118).

Źródło: RPK Lublin


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 54 98 (58) 
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,  
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności