Rozstrzygnięcie konkursu Miniatura 7

Uprzejmie informujemy o kolejnych sukcesach naszych naukowców w ramach 7 edycji konkursu Miniatura, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór w konkursie prowadzony był w okresie od 1 lutego 2023 do 31 lipca 2023.

Laureatami konkursu zostali:

 1. dr Kinga Lewtak z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, która otrzymała środki w wysokości prawie 50 tys. zł na realizację projektu pn.: „Działanie przeciwgrzybowe anty-Candida albicans ekstraktu z nasion Sida hermaphrodita oraz identyfikacja czynników aktywnych".
 2. dr Justyna Bąk z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS z projektem pt: „Synteza i badanie potencjału sorpcyjnego biowęgli modyfikowanych hydrotalkitem w kierunku jonów ceru(III)”, na którego realizację pozyskała ponad 49 tys. zł.
 3. dr Jacek Jachuła z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który pozyskał fundusze o wartości ponad 47 tys. zł na realizację projektu pt: „Dlaczego pszczoły zbierają pyłek z roślin wiatropylnych? - określanie profilu aminokwasów wybranych gatunków (staż naukowy)”.
 4. dr Błażej Dyczewski z Instytutu Socjologii UMCS, który pozyskał fundusze w wysokości ponad 46 tys. zł na realizację projektu pt.: „Zrozumienie wykorzystania przez młodzież Chatu GPT w Polsce. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i jej pilotaż”.
 5. dr Artur Wysocki z Instytutu Socjologii UMCS, który otrzymał 46 tys. zł na wykonanie projektu pt.: „Poczucie przynależności cywilizacyjnej Polaków. Wstępne badanie sondażowe”.
 6. dr Andrzej Jekaterynczuk z Instytutu Socjologii UMCS, który otrzymał środki w wysokości prawie 29 tys. zł na wykonanie projektu pt.: „Strategie inkluzji społecznej imigrantów ukraińskich w Polsce w kontekście funkcjonowania wspólnot religijnych”.
 7. dr Tomasz Walczyk z Instytutu Filozofii UMCS, który pozyskał fundusze o wartości ponad 7 tys. zł na realizację projektu pt.: „Kryzys wiarygodności w dobie generatywnej sztucznej inteligencji”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie NCN.

  Aktualności

  Data dodania
  2 października 2023