Refundacja wypoczynku dzieci oraz emerytów i rencistów

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie refundacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów UMCS

Informujemy, że wnioski o refundację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów na 2014 rok należy składać w Biurze Socjalnym (Rektorat, X piętro, pok. 1009) do dnia 16.06.2014 r.

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji muszą dostarczyć wypełniony wniosek oraz zeznanie podatkowe za 2013 r. (do wglądu).

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2014