Raport ERC: 73% badań przyniosło przełom lub postęp w nauce

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z raportem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

73% badań finansowanych z grantów ERC doprowadziło do przełomowych odkryć i postępów w nauce – stwierdza opublikowany we wrześniu br. raport Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W raporcie stwierdzono, że ERC osiąga swoje cele w zakresie finansowania projektów wysokiego ryzyka/wysokiego zysku oraz interdyscyplinarnych badań granicznych.

Recenzenci wysokiego szczebla ocenili próbę losową obejmującą 155 projektów Starting i Advanced Grants. Okazało się, że znaczna większość generuje bardzo wysoką wartość naukową: 73% projektów przyniosło przełom lub znaczące postępy naukowe. Około 27% projektów przyniosło stopniowe postępy lub, w bardzo niewielu przypadkach, nie przynosiło znaczącego wkładu naukowego. Te ustalenia w ujęciu ogólnym potwierdzają wyniki badań pilotażowych, nieznacznie je poprawiając.

Badanie stwierdza, że ​​ERC rzeczywiście finansuje projekty wysokiego ryzyka/wysokiego zysku, zgodnie z jego misją, a takie projekty mogące doprowadzić do przełomu. Podkreśla również interdyscyplinarność wielu projektów ERC.

Badanie wykazało ponadto, że wpływ badań wykraczał poza sfery naukowe, pomimo tego, że ten aspekt nie został uwzględniony w czasie finansowania. Badania finansowane przez ERC mają potencjał, aby przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu, przy czym prawie połowa projektów ma już w tym względzie znaczący wpływ, a ponad trzy czwarte może mieć w dalszej perspektywie.

Pionierskie prace beneficjentów ERC wyraźnie pozostawiają swój ślad w nauce i już od dawna przynoszą korzyści Europejczykom na wiele sposobów. 

Więcej informacji oraz pełny raport dostępne na stronie


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Anna Pałka
    Data dodania
    25 września 2017