Publikacja ATHENA Research Book, Volume 2


Z radością informujemy, że ukazał się drugi tom:

ATHENA Research Book, Volume 2 (otwarty dostęp)


Książka promuje możliwości badawcze i innowacyjne ATHENY oraz silny potencjał współpracy wszystkich partnerów ATHENA, którzy wnoszą wkład w projekt.

Drugi tom ATHENA Research Book (ARB) uzupełnia pierwszy tom, opublikowany w listopadzie 2022 r., kładąc większy nacisk na instytucjonalne aspekty badań prowadzonych przez członków konsorcjum oraz na ich osiągnięcia poprzez opatrzoną przypisami bibliografię ich wybitnych publikacji akademickich. Nowy tom odzwierciedla także osiągnięcia konsorcjum w formie krótkich raportów na temat pakietów zadań i wykładów wygłaszanych w ramach ATHENA Colloquial Talks. Podobnie jak w tomie pierwszym, znajduje się rozdział z artykułami doktorantów i studentów.

W publikacji znajdują się dwa artykuły doktorantów UMCS.

Gratulujemy publikacji!

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2023