Prosty język w komunikacji publicznej - szkolenie dla pracowników

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS serdecznie zaprasza Pracowników Uniwersytetu na szkolenie pt.: „Prosty język w komunikacji publicznej”.

Termin: 19 stycznia 2022 r., godz. 9:00-15:00
Liczba godzin: 7 godzin dydaktycznych
Forma szkolenia: on-line
Miejsce: platforma MS Teams

Prowadzący:

Paweł Nowak – doktor habilitowany w dziedzinie językoznawstwa, komunikolog i medioznawca. Autor monografii „Opozycja SWÓJ-OBCY w językowym obrazie świata”, Lublin 2002 oraz „Naturalny porządek rzeczy w języku”, Warszawa 2020, a także ponad stu innych książek i artykułów naukowych oraz popularno-naukowych. Trener prostego języka i komunikacji językowej, a także interpersonalnej m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, ekspert sądowy i prokuratorski w zakresie komunikacji publicznej. Na co dzień pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Komunikacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Program szkolenia:

9:00-10:00
 1. Co znaczy dziś „współczesna komunikacja językowa”?
 2. Autoprezentacja komunikacyjna każdego uczestnika.
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:10
 1. W jaki sposób dopasować tekst do rewolucji komunikacyjnej ostatnich lat (multitasking, immersja poznawcza, skanowanie zamiast czytania itp.?)
 2. Ćwiczenia z percepcji tekstu.
11.10-11.20 Przerwa
11:20-12:20
 1. Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty)
 2. Diagnozowanie kompetencji językowej odbiorcy (ocena socjalizacji, słuchanie rozmówcy, ocena jego poprawności językowej)
 3. Ankieta językowa
12.20-12.50 Przerwa lunchowa
12.50–13.50
 1. Poprawność językowa – najczęściej popełnianie błędy językowe, wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu – ciąg dalszy ankiety
 2. Pytania i problemy językowe zgłaszane przez uczestników.
13.50-14.00 Przerwa 
14.00–15.00
 1. Prosta polszczyzna/prosty język – tworzenie komunikatów urzędowych/publicznych, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu odbiorców.
 2. Upraszczanie komunikacji publicznej.
 3. Korzystanie z aplikacji i stron wspomagających udoskonalanie komunikacyjne tekstów.

 Każdy z uczestników otrzyma:

 • w trakcie szkolenia - zestaw materiałów szkoleniowych: skrypt (prezentacja multimedialna), ankieta językowa, wzory pism do korekty językowej, redakcyjnej i kognitywnej,
 • po szkoleniu narzędzia do zastosowania w miejscu pracy: skrypt (prezentacja), adresy internetowe instytucji, poradni i pracowni, zajmujących się prostym językiem, programy komputerowe oceniające tekst.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy. Zapisy do 17.01.2022 r. Liczy się kolejność zgłoszeń.

  Aktualności

  Data dodania
  11 stycznia 2022