Projekt pt. „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” rozpoczęty

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczął realizację projektu pt. „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym”, dofinansowanego przez Narodową Agencję - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie. W skład konsorcjum wchodzą UMCS, Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado y Educación (Hiszpania) oraz Università degli Studi di Messina (Włochy). Po stronie UMCS, pełniącego w projekcie funkcję lidera, działania realizuje Wydział Pedagogiki i Psychologii we współpracy z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. Pod względem merytorycznym projektem kierują pomysłodawczynie projektu, będące pracownikami Instytutu Pedagogiki, tj. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS - Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, dr Dorota Chimicz, dr Alicja Lisiecka, zaś koordynatorem administracyjnym projektu jest mgr Dorota Chiluta - pracownik Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych.

Za nami pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe pt. „Kształcenie włączające bez granic”. Spotkanie odbyło się w dniu 30 czerwca br. w formule zdalnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej pod adresem:
https://www.umcs.pl/pl/innowacyjne-zasoby-edukacyjne-w-ksztalceniu-zdalnym,22153.htm 

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2021