Program stypendialny Fernand Braudel Senior Fellowships (nabór wniosków)

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do zapoznania się z ofertą programu stypendialnego Fernand Braudel Senior Fellowships, w ramach którego naukowcy z międzynarodowym doświadczeniem będą mogli aplikować o stypendium w European University Institute. Wnioski przyjmowane są do 30 września br.

Program skierowany jest do doświadczonych naukowców o międzynarodowej renomie, którzy chcą kontynuować swoje badania na EUI. 

Stypendia mogą trwać do 10 miesięcy i odbywać się w jednym z wydziałów EUI: 

 • Department of Economics;
 • Department of History and Civilization na stypendia w następnym roku akademickim (wrzesień-czerwiec); 
 • Department of Political and Social Sciences na stypendia w roku 2020.

Podczas stypendium naukowcy będą zaangażowani w aktywności danego wydziału, jak seminaria, wykłady, projekty badawcze itp. 

Aplikacja do programu odbywa się drogą elektroniczą. 

Wymagane dokumenty:

 • Krótkie CV (max. 5 stron), w tym wykształcenie, doświadczenie zawodowe, nagrody i inne ważne osiągnięcia;

 • Lista publikacji;

 • Propozycja badań naukowych.

Formularz aplikacyjny »

Szczegółowe informacje 


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

  Aktualności

  Data dodania
  19 sierpnia 2019