Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – nabór wniosków

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

- w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 9 października 2023 r. od godziny 08.00 do dnia 10 listopada 2023 r. do godziny 16.00.

Przed ostatecznym złożeniem dokumentów do MEiN wszystkie wnioski będą podlegały weryfikacji na poziomie Uczelni. Projekty, które nie spełniają wymogów lub nie wpisują się w ideę programu, mogą zostać odrzucone na etapie weryfikacji.

Koła naukowe zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o wypełnienie załączonego formularza oraz zgłoszenie się do 15 października 2023 r.:
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 54 92, 81 537 54 61

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne pod linkiem:
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2023