Program „Perły nauki” – nabór wniosków

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego informuje, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu pod nazwą „Perły nauki”.


Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
a) 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
b) 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 16:00.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31.12.2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki” i naborze wniosków opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa. Informacje w sprawie programu można uzyskać również w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.

Zainteresowane złożeniem wniosku osoby prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego:
e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 54 61, 81 537 54 92

Szczegółowe informacje dot. programu dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2022