Program NATO dla nauki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do konsultacji propozycji wniosków planowanych do złożenia w konkursie na granty badawcze, w którym nabór trwa do 1 czerwca 2019 r.

Program NATO dla nauki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa (The Science for Peace and Security Programme – SPS Programme) promuje dialog i współpracę praktyczną pomiędzy krajami NATO oraz krajami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę doświadczeń. Dedykowany Program SPS oferuje finansowanie, doradztwo oraz wsparcie dla działań, „szytych na miarę”, istotnych dla zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa, które wpisują się w strategiczne cele NATO.

Propozycje projektów – przykładowo z zakresu bezpieczeństwa środowiskowego (Environmental Security), bezpieczeństwa energetycznego (Energy Security), ale również dowolnego innego tematu, który wpisuje się w zagadnienia, związane z zagrożeniem bezpieczeństwa (również poza zdefiniowanymi w Programie SPS celami) – mogą być składane w terminie do 1 czerwca br.

Wnioski powinny być składane w konsorcjach, reprezentujących instytucję z kraju członkowskiego NATO oraz kraju partnerskiego NATO.

W ramach budżetu projektowego mogą być finansowane koszty zakupu sprzętu, niezbędnego do prowadzenia badań, komputerów, oprogramowania, ale także szkoleń dla zespołu projektowego oraz młodych naukowców. Możliwe jest również finansowanie stypendiów.

Projekty mogą trwać od dwóch do trzech lat.

Szczegółowe informacje »

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2019