Program LIFE – szkolenie dla wnioskodawców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu, organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącym zagadnień finansowych w projektach LIFE.

Szkolenie adresowane jest m.in. do wnioskodawców, którzy planują złożyć swoje aplikacje w naborze 2019. Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady dotyczące aspektów finansowych w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w obszarach priorytetowych Podprogramu działań na rzecz środowiska:

1.1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami

1.2. Przyroda i Różnorodność biologiczna

1.3. Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Ważne jest, aby uczestnicy szkolenia zapoznali się przed szkoleniem z Wytycznymi dla wnioskodawców oraz Zasadami oceny wniosków dla ww. podprogramu, co bardzo ułatwi aktywne uczestnictwo w szkoleniu. Materiały te dostępne są na stronie Komisji Europejskiej w tzw. pakiecie aplikacyjnym.

Przetłumaczone wersje tych materiałów znaleźć można na polskiej stronie Programu LIFE.

Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 07 stycznia 2019 r., do godz.12.00. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail:  olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.plm.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2018