Program LIDER - konkurs

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców, którzy:

 1. w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat,
 2. posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia) lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyli w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna), prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Nabór wniosków trwa do 14.03.2016 r.

Dokumentacja i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej konkursu.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami CTWiT:
tel. 81/ 537 55 41, 537 55 40
e-mail: anna.grzegorczyk@umcs.pl, agnieszka.flaga@umcs.pl, biznes@umcs.pl 

  Aktualności

  Data dodania
  31 stycznia 2017