Program im. Bekkera: NAWA

Centrum Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszeniu naboru wniosków w programie im. Mieczysława Bekkera dla naukowców i nauczycieli akademickich na pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, mający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawcówWyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

W ramach programu finansowane są:

 • koszty utrzymania w wysokości 12 000,00 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce raportu MERCER2 ) albo 8 000,00 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym.
 • jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokoci:
  • w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000,00 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie stypendysta i dodatkowo o 2 000,00 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci stypendysty;
  • w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 12 000,00 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie stypendysta i dodatkowo o 5 000,00 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci stypendysty. 

Termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2020 r. o godz. 15:00. 

Więcej informacji


Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: cwm@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  20 kwietnia 2020