Program Erasmus+ dla pracowników

Program Erasmus+ KA131-2023

Międzynarodowa mobilność pracowników UMCS z krajami Programu

Trwa proces przyjmowania wniosków pracowników UMCS na dofinansowanie krótkich (2-5 dni) wyjazdów zagranicznych w celach dydaktycznych (nauczyciele akademiccy) i w celach szkoleniowych (pracownicy administracji) w ramach zawartych umów Programu Erasmus+ z partnerami zagranicznymi na rok akademicki 2023/2024.

Zasady organizacji mobilności pracowników na UMCS, warunki kwalifikacji i dofinansowania oraz wzory dokumentów znajdują się na tej stronie.

Termin składania uzgodnionych i odpowiednio podpisanych porozumień o mobilności (wniosków): do 5 października 2023 r. w Biurze Programu Erasmus UMCS: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, DS. Grześ, ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin, pok. 11, 12 lub w formie pdf na adres: dorota.chiluta@mail.umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2023