POWER: nowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów

POWER: Nowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów – program Studiujesz? Praktykuj!

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Studiujesz? Praktykuj!

Projekty swoim zakresem merytorycznym obejmują wyłącznie działania dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych skierowanych do studentów, ze szczególnym uwzględnieniem studentów ostatnich roczników studiów stacjonarnych.
Termin składania wniosków na konkurs: 14 września – 14 października 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-2sppower312015/ 

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Anna Rycek
    Data dodania
    18 września 2015