Poszukiwany partner do projektu nt. wartości leżących u podstaw tożsamości europejskiej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z ofertą współpracy w ramach programu Horyzont 2020.

Uniwersytet z Hiszpanii poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania o środki do konkursu: H2020-CULT-COOP-09-2017 (European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past) w ramach programu Horyzont 2020.

Proponowany zakres współpracy to badania nt. wartości leżących u podstaw tzw. tożsamości europejskiej.

Szczegółowy opis projektu (w języku angielskim):

The project has a twofold approach: there’s a part devoted to theoretical investigation and a practical part. Theoretical investigation on the past deals with location, analysis and study of ethical, political, literary and religious texts devoted to virtues, as well as those responsible for the configuration of European identity through history. The aim of the theoretical investigation is its practical applications, that is, the design of real products which allow the citizen to know both virtues and values, as well as to become aware that they have an important influence in their daily lives. The motive of this project is to turn the result from the theoretical research into consumable products.

Consumables to be obtained:

1. A website to disseminate research results and activities.

2. A tourist guide in app format to show tourists the relationship between art and values / virtues

3. Selection of texts and works of art for the production of a DVD in order to highlight the values / virtues that have shaped European identity.

4. Selection of literary texts to develop an education program in the virtues and values.

5. Selection of European works of art dedicated to the virtues and values for editing a book that shows the values / virtues through the arts.

6. Virtual encyclopaedia: virtues and values to make knowledge accessible to anybody.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej lub z podmiotem poszukującym partnerów, bezpośrednio przez stronę internetową.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Marlena Wosiak
    Data dodania
    28 stycznia 2016