Poradnia Medycyny Pracy: Informacja dla pracowników UMCS dot. funkcjonowania Poradni

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 31 marca 2020 roku, poz. 568 od dnia 2 kwietnia  2020 roku wykonujemy tylko badania wstępne i kontrolne w Poradni Medycyny Pracy w ZPS i POZ przy ul. Langiewicza 6A.

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela rejestracja Medycyny Pracy:

  •  numer telefonu: 81/524 78 58 w godz.: 8:00-14:30, pokój 115, I piętro.

Kierownik ZPS i POZ
dr n. med. Szymon Bakalczuk


Tekst ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znajduje się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl):

Dz.U. 2020 poz. 568

    Aktualności

    Data dodania
    3 kwietnia 2020