Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z amerykańskim stowarzyszeniem naukowym AAAS zapraszają do udziału w trzecim konkursie o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową.

Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych.

Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje.

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5 000 USD dla każdego z laureatów.

Termin zgłaszania kandydatów mija 31 grudnia 2017 r.

Więcej informacji o konkursie

Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Monika Kwiecień, Paweł Mazurek
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2017