Polska Cyfrowa - szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące formy wsparcia:

  • Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
  • Inne aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia formy przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK (dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy).

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego).


Termin składania wniosków na konkurs: 2 listopada 2015 – 2 lutego 2016 r.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: www.polskacyfrowa.gov.pl

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2015