Planowanie zajęć w systemie SAP (do 29.03.)

Komunikat Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów w sprawie wprowadzenia godzin zajęć dydaktycznych w systemie SAP w semestrze letnim 2018/2019.

Nuczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni upoważnieni do wprowadzania godzin dydaktycznych w systemie SAP - HR Pensum

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wprowadzenie do systemu SAP - HR Pensum informacji dotyczących zajęć dydaktycznych, planowanych do realizacji w semestrze letnim 2018/2019 w ramach pensum i godzin ponadwymiarowych w terminie do 29 marca 2019 r.

Szczegółowa instrukcja wprowadzania danych do systemu SAP

Przy planowaniu zajęć pomocne będzie również Pismo Okólne nr 2/2018 Rektora UMCS z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019.


Z poważaniem,
Pracownicy Biura Kształcenia
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

    Aktualności

    Autor
    Ewa Bondyra
    Data dodania
    18 marca 2019