"Piszę, więc jestem" - artykuł w czasopiśmie "Focus"

Czy pismo odręczne powinno odejść do lamusa, czy to „anachroniczne gryzmoły”? W Japonii część szkół zaprzestała nauczania pisania odręcznego (oferując w zamian naukę sprawnego pisania na klawiaturze), w USA decyzje należą do poszczególnych stanów, we Włoszech trwa dyskusja nad odejściem od pisania odręcznego na szczeblu ministerialnym, a jednocześnie specjaliści walczą o lekcje kaligrafii… Czy na salach wykładowych studentom potrzebne są/ będą długopisy? – zapraszamy do lektury artykułu M. Brączyk.

"Piszę, więc jestem" – pod takim tytułem w najnowszym numerze uznanego ogólnopolskiego czasopisma popularnonaukowego "Focus" (Nauka zmienia świat, sierpień-wrzesień 2020) ukazał się artykuł Małgorzaty Brączyk relacjonujący badania naukowe nad pisaniem odręcznym i towarzyszące im gorące debaty dotyczące zasadności nauczania pisania odręcznego w dobie komputerów.

W naszym kraju badania empiryczne nad grafomotoryką prowadzą od kilkunastu lat dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS i dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS z Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, dokonując jednocześnie aplikacji wyników badań własnych w postaci narzędzi diagnostycznych stosowanych w poradniach specjalistycznych w Polsce. W artykule, w przeglądzie stanowisk, zaprezentowano ustalenia Badaczek poczynione w ramach grantu badawczego zrealizowanego na UMCS, a sam artykuł został dopełniony krótkim wywiadem Hanny Adamkowskiej z prof. A. Domagałą i prof. U. Mirecką w roli ekspertów.

 

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    8 września 2020