Pikieta środowisk akademickich Lublina (20 grudnia)

Koleżanki i Koledzy,
Pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej!

W związku z trwającą ogólnopolską akcją protestacyjną, którą jako zakładowe organizacje związkowe działające w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej: Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność”, oraz NSZZ „Solidarność”-80 popieramy w całej rozciągłości, informujemy, że organizowana jest pikieta środowisk akademickich Lublina.

Główne postulaty:

 1. Żądamy realizacji zobowiązań Rządu RP z 2018 r., czyli zwiększenia o 30% wynagrodzeń zasadniczych pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.
 2. Żądamy wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora oraz powiązania wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników uczelni
i instytutów badawczych z wysokością minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora.
 3. Żądamy wdrożenia systemowego wzrostu nakładów finansowych z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, aby jak najszybciej osiągnąć finansowanie na poziomie średnim krajów UE.

W celu pokazania jednomyślności środowiska akademickiego Lublina zapraszamy na pikietę, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 20 grudnia br. 
w godzinach 12.45–14.00 na kampusie uniwersyteckim przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej.

Zapraszamy całą społeczność akademicką: nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami.

Zaniedbania w zakresie wynagrodzeń dotyczą całej społeczności akademickiej – nie tylko nauczycieli akademickich, ale także tych, którzy wspomagają proces badawczy. Pracownicy administracyjni, naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, bibliotekarze oraz pozostali pracownicy otrzymują wynagrodzenie często niewiele przewyższające minimalne wynagrodzenie zasadnicze. Wielu pracowników od lat nie otrzymało żadnego awansu, a często pozostało im już tylko kilka lat do emerytury.

Nasze żądania są istotne dla wszystkich pracowników uczelni. Poprzez pikietę chcemy uświadomić władzom RP, że brak dostatecznych środków na rozwój szkolnictwa wyższego będzie niekorzystnie oddziaływać na całą gospodarkę naszego kraju.

  Aktualności

  Autor
  Marta Łacek
  Data dodania
  17 grudnia 2021