"Perły nauki" - konkurs MEiN na projekty badawcze

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie pn. "Perły nauki". Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Adresatami konkursu są osoby prowadzące zaawansowane badania naukowe albo twórczość artystyczną na wysokim poiomie i posiadają co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe lub artystyczne oraz posiadające udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (zgodnie z ESOKJ).

Na realizację projektu badawczego można pozyskać środki w wysokości od 200 000 zł do 240 000 zł (w zależności od dziedziny nauk, którą reprezentuje wnioskodawca).

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu potrwa od dnia 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31.12.2021 zamieszczonego na stronie ministerstwa i o kontakt z pracownikami Biura Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 54 61, 81 537 54 92.

Informacje w sprawie programu uzyskać można również w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2022