Otwarty nabór wniosków do ERC Advanced Grants

W terminie do 28 kwietnia 2022 r. można składać wnioski do kolejnej edycji konkursu ERC Advanced Grants (ERC AdG) w ramach programu Horyzont Europa. O grant mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach i przedstawią swój dorobek naukowy z ostatnich 10 lat.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jak i dorobku naukowego głównego badacza - Principal Investigator (PI), czyli lidera stworzonego zespołu badawczego. Projekt realizowany jest w wybranej przez głównego badacza jednostce goszczącej (może to być instytucja macierzysta) w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać do 5 lat.

Budżet projektu wynosi do 2,5 mln euro i może zostać zwiększony o 1 mln euro, w przypadku:

  •  przyjazdu naukowca z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego;
  •  zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości;
  •  konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej;
  •  wystąpienia innych poważnych kosztów eksperymentalnych i terenowych.

Więcej szczegółowych informacji nt. konkursu znajdą Państwo na stronie European Research Council.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na portalu Funding & tender opportunities

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2022