Otwarty nabór w konkursie NCN "SONATINA 7"

Uprzejmie informujemy o otwartym przez Narodowe Centrum Nauki naborze wniosków w ramach 7 edycji konkursu SONATINA.

Celem programu SONATINA jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r. W ramach projektu obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym uzyskał on stopień doktora.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne sa na stronie NCN pod adresem www.ncn.gov.pl.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, który dostępny jest pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach ww. konkursu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Wsparcia w zakresie przygotowania aplikacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych Centrum Badań Naukowych.

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2022