Ostatni w H2020 konkurs na granty indywidualne MSCA

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do składania wniosków w ostatnim konkursie w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020: Individual Fellowships.

Konkurs adresowany jest do naukowców mających stopień naukowy doktora lub mających więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań.

O grant naukowiec wnioskuje wraz z instytucją zainteresowaną zatrudnieniem go na czas trwania grantu (od 12 do 36 miesięcy w zależności od typu grantu). Naukowiec nie może przebywać (pracować, uczyć się) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.

W ramach konkursu wyróżnione są następujące typy grantów:

 • Global Fellowshipstrwający 1-3 lata, w którym doświadczony naukowiec wybiera dwie organizacje goszczące (jedną w Europie i jedną poza Europą) i który umożliwia realizację projektu poza Europą przez okres 1-2 lat, a następnie obowiązkowo w Europie (lub kraju stowarzyszonym z H2020) jeszcze przez okres 1 roku.
 • European Fellowshipstrwający 1-2 lata, realizowany w Europie (lub kraju stowarzyszonym z H2020): typ Standard, w którym wyodrębnione są 3 dodatkowe podtypy:
  • Career Restart Panelktóry może trwać 1-3 lat, przeznaczony dla osób, które wracają do pracy naukowej po co najmniej dwunastomiesięcznej przerwie w okresie ostatnich 18 miesięcy;
  • Society & Enterprise Panel, dla osób, których organizacja goszcząca reprezentuje sektor nieakademicki;
  • Reintegration Panel, dla osób które wracają do Europy (lub kraju stowarzyszonego) z tzw. kraju trzeciego w celu prowadzenia badań.

Termin składania wniosków w programie upływa 9 września 2020 roku. 

Więcej informacji

Źrodło: KPK


Centrum Współpracy Międzynarodowej:
e-mail: cwm@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  22 kwietnia 2020