Opus 8, Sonata 8, Preludium 8 - Instrukcja wypełniania wniosków

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w ramach konkursów:

 • OPUS  8 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
 • SONATA  8 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2009-2014) uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych)
 • PRELUDIUM  8 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci)

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 grudnia2014 r.

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.

  Aktualności

  Autor
  Joanna Górka
  Data dodania
  3 listopada 2014