Opieka Medyczna PZU dla pracowników UMCS

Zapraszamy wszystkich pracowników UMCS do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia Opieka Medyczna w związku z rocznicą polisy przypadającą w dniu 1.10.2019 r.

Informujemy, że mają Państwo możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia w grupowym ubezpieczeniu Opieka Medyczna PZU. Aby zmiana mogła nastąpić, muszą Państwo zgłosić się do Biura Płac w terminie do 24.09.2019 r. Zachęcamy również do ubezpieczenia się osoby dotychczas nieubezpieczone w Grupowym Ubezpieczeniu Opieka Medyczna.

 • Ubezpieczenie zawiera trzy zakresy: Standard, Komfort, Komfort Plus.
 • Każdy zakres składa się z trzech pakietów: indywidualny, partnerski i rodzinny.

Do ubezpieczenia Opieka Medyczna może przystąpić Pracownik nieposiadający innych ubezpieczeń w UMCS.

Do ubezpieczenia może przystąpić:

 • pracownik, który nie ukończył 67. roku życia,
 • współmałżonek/partner życiowy, który ukończył 18. rok życia i nie ukończył 67. roku życia,
 • dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia lub jeśli studiuje – 25 lat.

Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie są uznane za niezdolne do pracy lub niezdolne do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.

Pracownik celem przystąpienia do ubezpieczenia podpisuje deklarację przystąpienia.

Deklarację należy podpisać i złożyć w Biurze Płac do 24.09.2019 r., co skutkuje odpowiedzialnością od 1.10.2019 r.

Na pytania odpowiedzą pracownicy Biura Płac, pok. 905, 906, 908

Ewa Bąk: tel. 81 537 57 05,
Kamil Szwajgier: tel. 81 537 53 18,
Karolina Kozłowska: tel. 81 537 53 22,
Anna Banaszek: tel. 81 537 54 01,
Małgorzata Lewtak, Aneta Kusyk, Agnieszka Kozak: tel. 81 537 57 54,
Marzena Dudkowska: tel. 81 537 54 21

  Aktualności

  Autor
  Ewa Bąk
  Data dodania
  20 września 2019