Ogłoszenie konkursu „Dyplomacja publiczna 2024”

Centrum Współpracy Międzynarodowej informuje, że Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert „Dyplomacja publiczna 2024”. Nabór wniosków potrwa do 29 grudnia 2023 r.

Nadrzędnym celem dyplomacji publicznej jest tworzenie pozytywnego klimatu do realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej, jej zrozumienia i poparcia oraz budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski za granicą za pośrednictwem soft power. Do dyplomacji publicznej należą m.in.: dyplomacja kulturalna, historyczna, naukowa, ekonomiczna, kulinarna, sportowa, językowa (promocja języka polskiego) oraz cyfrowa.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów wynosi 3 975 000,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji projektu wynosi 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy 00/100 złotych). Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 10,00% wnioskowanej kwoty dotacji.

Z uwagi na fakt, że każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć maksymalnie jeden wniosek w konkursie ogłaszamy wewnętrzny nabór formularzy zgłoszeniowych. Formularze z podpisem osoby wnioskującej oraz Dyrektora Instytutu należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, pokój 1207)  do 30 listopada br. lub na adres: cwm@umcs.pl (skan formularza). Kolegium Rektorze wybierze formularz, który będzie dalej procedowany.

Szczegółowe informacje

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2023