Ogłoszenie dot. wolontariuszy w jednostkach UMCS

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS przypomina Państwu o możliwości przyjęcia do Jednostek Organizacyjnych Uczelni osób, które mogą wykonywać świadczenia wolontarystyczne. Zgodnie z Pismem Okólnym Nr 7/2013 Rektora UMCS z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie porozumienie przygotowywane jest przez Jednostkę Organizacyjną Uniwersytetu, w której wolontariusz ma wykonywać świadczenia. Kopię porozumienia po podpisaniu należy przekazać do Centrum Kadrowo-Płacowego, w celu rejestracji takiej osoby w systemie SAP.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2017