Nowy system finansowania jednostek naukowych

Informujemy, że 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian można odnaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 --

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    7 stycznia 2015