Nowy konkurs z obszaru technologii i nauk informacyjnych i komunikacyjnych sieci CHIST-ERA

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA.

Konkurs obejmuje poniższe zakresy tematyczne:

 • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
 • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania*, Włochy.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ORMR)

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania pre-proposals: 11 stycznia 2018r.; godz. 17.00 CET
 • Zaproszenie do składania full proposals: marzec 2018r.
 • Termin składania full proposals: maj 2018 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2018 r.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa.

Kontakt NCN:
dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, +48 12 341 9152
Marlena Wosiak, marlena.wosiak@ncn.gov.pl, + 48 12 341 9093


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Anna Kotula-Pytel
  Data dodania
  3 listopada 2017