Nowy konkurs w Erasmusie+

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA) w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” ogłosiła konkurs Sojusze na rzecz wiedzy - międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw.

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

W projekcie musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z minimum trzech krajów programu Erasmus+, w tym minimum dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa.

Czas trwania projektu to 2 lub 3 lata, a maksymalnie dofinansowanie ma projekt 2-letni wynosi 700 000 euro, na projekt 3-letni - 1 000 000 euro.

Termin składania wniosków upływa 26.02.2016 roku.

Więcej informacji o projektach typu sojusze na rzecz wiedzy znajduje się:

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie prosimy o kontakt z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań.

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2015