Nowy konkurs międzynarodowy NCBR

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Chemii do udziału w I konkursie w ramach Programu Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility (SEA-EU-NET Pilot Joint Call), w zakresie środowiska, zdrowia i żywności.

Konkurs na projekty mobilnościowe w zakresie środowiska, zdrowia i żywności

Polecamy Państwa uwadze ten konkurs, ze względu na istotną tematykę dla rozwoju regionu lubelskiego, wpisaną w tzw. inteligentne specjalizacje regionu. Projekty, które otrzymają finansowanie, będą obejmować mobilność oraz organizację wspólnych warsztatów pod kątem realizacji przyszłych wspólnych inicjatyw, także z zakresu badań i rozwoju.  

Finansowanie dla placówek naukowych przewidziane jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

Obszary tematyczne obejmują:

  • Środowisko (zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi, bardziej inteligentne miasta, bioróżnorodność i energia)
  • Zdrowie (choroby wywoływane przez infekcje, lekooporność)
  • Żywność (produkcja żywności, zrównoważony rozwój i standardy, value chain)

W konsorcjum powinny brać udział minimum cztery podmioty, po dwa z krajów SEA oraz UE, z zastrzeżeniem, że finansowanie otrzymają jedynie podmoty z krajów biorących udział w konkursie, zgodnie z poniższą listą: Austria – Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW); Belgium (Wallonia Brussels Federation) – Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS); Cambodia – Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS); France – National Centre for Scientific Research (CNRS); Germany - Federal Ministry of Education and Research (BMBF); Myanmar – Ministry of Science and Technology (MoST); The Netherlands – Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW); The Philippines – Department of Science and Technology (DoST); Poland – National Centre for Research and Development (NCBR); Thailand – National Science & Technology Development Agency (NSTDA) & National Science Technology and Innovation Policy Office (STI).

Nabór wniosków odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline.

Finansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000 EUR na projekt.

Okres realizacji projektów: do 12 miesięcy.

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:
Krystyna Maciejko
tel.: +48 22 39 07 489
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: krystyna.maciejko@ncbr.gov.pl


Zapraszamy na konsultacje:

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl
Tel. 537 54 58
Rektorat, XIII p., p. 1306

    Aktualności