Nowe sprawozdanie nauczycieli akademickich z zajęć dydaktycznych za rok 2013/2014

Komunikat Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2013/2014. W załączeniu znajduje się wzór sprawozdania oraz instrukcja do jego wypełnienia (załączniki do Zarządzenia Rektora Nr 55/2009).

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości pomocy udzielają pracownicy Zespołu ds. Rozliczeń Dydaktycznych i Planów Studiów, Biura ds. Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

1. mgr Ewa Bondyra – tel. 537-57-91, mail: ewa.bondyra@poczta.umcs.lublin.pl (Wydziały: Humanistyczny, Politologii oraz CKiJP dla PiC);

2. mgr Monika Borowska – tel. 537-51-23, mail: monika.borowska@poczta.umcs.lublin.pl (Wydziały: Artystyczny, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji oraz Filozofii i Socjologii);

3. mgr Elwira Mrugała – tel. 537–54-64, mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl (Wydział Ekonomiczny, CKF oraz CNiCJO);

4. mgr Wioletta Winiarczyk – tel. 537– 51-23, mail: Winiarczyk@poczta.umcs.lublin.pl (Wydziały: Matematyki, Fizyki i Informatyki; Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Biologii i Biotechnologii oraz Chemii).

Z poważaniem
Alicja Borzęcka-Szajner
Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

ZAŁĄCZNIKI

Instrukcja do wypełniania sprawozdań [PDF]
Sprawozdanie z zajęć (wersja EXCEL)
Lista seminarzystów - PDF (wersja WORD)

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2014