Nowe konkursy na projekty badawcze

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że zostały ogłoszone kolejne nabory w konkursach MNiSW, NCBiR oraz NCN na projekty badawcze.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało ogłoszenie o naborze wniosków w ramach V edycji konkursu Diamentowy Grant. O wsparcie mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci i absolwenci prowadzący badania naukowe pod kierunkiem opiekuna lub promotora. Wnioski będzie można składać w systemie OSF do 15 lutego 2016 r. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu LIDER. W ramach realizacji działań młodzi naukowcy mogą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie samodzielnego planowania badań i zarządzania zespołem badawczym. Przewidywane wyniki projektów mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Wnioski będzie można składać od 14 stycznia do 14 marca 2016 r. Więcej informacji na stronie NCBiR.  

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej  ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursów:

  • SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce,
  • ETIUDA 4 na stypendia doktorskie,
  • FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 marca 2016 r.

Ruszył również nabór wniosków w konkursie TANGO 2 – wspólnym przedsięwzięciu NCN i NCBiR, którego celem jest wspieranie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników badań uzyskanej w rezultacie prowadzenia badań podstawowych. Wnioski wstępne będą przyjmowane do 15 marca 2016 r., a ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się m.in. na stronie NCN.

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach.


Zespół ds. projektów badawczych krajowych
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1308

    Aktualności

    Data dodania
    16 grudnia 2015