Nowe konkursy MNiSW

Ogłoszenie Biura ds. Kształcenia Ustawicznego

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów uprzejmie informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło realizację dwóch nowych programów:

 • Uniwersytet Młodych Wynalazców
  Wzmacniający współpracę między szkołami i uczelniami
  Czas trwania: do XI 2015 r.
  Strona WWW nt. konkursu
 • Akademickie Centrum Kreatywności
  Mający na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności przyszłych nauczycieli, realizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej
  Czas trwania: do XI 2015 r.
  Strona WWW nt. konkursu

Wnioski aplikacyjne do programów można składać do końca września 2014 r.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków zapraszamy do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy BKU w Rektoracie w pok. 1001 (tel. 81 537 54 92) i pok. 1005 (tel. 81 537 54 61).

  Aktualności