Nowa oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego PZU

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą akcji promocyjnej dla pracowników dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach umowy grupowego ubezpieczenia typ P Plus. Ubezpieczeniem można objąć współmałżonków, partnerów życiowych oraz pełnoletnie dzieci pracowników.

Czas obowiązywania: 2 miesiące

Początek obowiązywania: dla osób przystępujących od 01.06.2019 r. i 01.07.2019 r.

Warunki promocji:

Akcja promocyjna skierowana jest w szczególności do nieubezpieczonych pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jak również tych, którzy chcieliby zmienić wariant ubezpieczenia i tych posiadających tzw. indywidualną kontynuację.

Wszyscy pracownicy, niezależnie od długości okresu zatrudnienia i formy zatrudnienia, a także ich małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci dotychczas nieubezpieczeni, którzy przystąpią do grupowego ubezpieczenia typu P Plus z datą początku odpowiedzialności od 01.06.2019 r. i od 01.07.2019 r., zostaną zwolnieni z karencji na cały zakres ubezpieczenia. W kolejnych miesiącach po okresie promocyjnym karencje obowiązują zgodnie z O.W.U.

W ramach promocji zniesione zostają następujące karencje:

 • 6 miesięcy - zgon pracownika, jego współmałżonka, dziecka, rodziców i teściów oraz osierocenie dziecka,
 • 9 miesięcy - urodzenie się dziecka ubezpieczonemu,
 • 30 dni - leczenie szpitalne ubezpieczonego, leczenie szpitalne Plus ubezpieczonego, karta apteczna,
 • 90 dni - wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego, leczenie specjalistyczne,
 • 180 dni – operacje chirurgiczne, ciężka choroba współmałżonka,
 • 3 miesiące – utrata zdrowia przez dziecko.

Promocja ma zastosowanie, jeżeli do ubezpieczenia przystąpi minimum 5 osób.

Szczegółowa oferta znajduje się w załączniku.

Zachęcamy do skorzystania z promocji!

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Ewa Bąk
  Data dodania
  24 maja 2019